Thống kê tin bài
Có 142 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Thông báo Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID-19 27/09/2020 11:42 Trần Văn Đắt
2 Thông báo Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID-19 27/09/2020 11:19 Trần Văn Đắt
3 Hoạt động ảnh Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID-19 27/09/2020 10:40 Trần Văn Đắt
4 Tin hoạt động Triển khai Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/5/2020. 17/08/2020 10:20 Admin Trienkhai
5 Tin hoạt động Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID-19 17/08/2020 10:00 Admin Trienkhai
6 Tin hoạt động Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID-19 17/08/2020 10:00 Admin Trienkhai
7 Tin hoạt động Một số điểm sửa đổi, bổ sung mới của Luật Thi đua Khen thưởng 02/07/2020 03:56 admin admin
8 Tin hoạt động Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 của Khối thi đua số VIII - Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 01/07/2020 12:30 admin admin
9 Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính 01/07/2020 09:54 admin admin
10 Hướng dẫn lập thủ tục đầu tư Hướng dẫn lập thủ tục đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 01/07/2020 09:53 admin admin
11 Thông báo Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp đã được chuẩn hóa trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 01/07/2020 09:51 admin admin
12 Tin hoạt động Tình hình nhận giúp đỡ hộ nghèo năm 2020 01/07/2020 09:47 admin admin
13 Tin chuyên ngành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động 01/07/2020 09:46 admin admin
14 Tin hoạt động Trao tiền hỗ trợ cho thương binh 01/07/2020 09:46 admin admin
15 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 01/07/2020 09:45 admin admin
16 Tin chuyên ngành Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid 19. 01/07/2020 09:45 admin admin
17 Dự án đang đầu tư Dự án đang đầu tư 01/07/2020 09:33 admin admin
18 Dự án đã hoàn tất Dự án đã hoàn tất 01/07/2020 09:32 admin admin
19 Cổng thông tin điện tử Cổng thông tin điện tử 01/07/2020 09:31 admin admin
20 Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo 01/07/2020 09:29 admin admin
21 Quy hoạch xây dựng KCN Quy hoạch xây dựng KCN 01/07/2020 09:23 admin admin
22 Quy chế làm việc Quy chế làm việc 01/07/2020 09:19 admin admin
23 Chức năng nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 01/07/2020 09:17 admin admin
24 Quyết định thành lập Quyết định thành lập 01/07/2020 09:16 admin admin
25 Tin hoạt động Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 01/07/2020 03:51 admin admin
26 Tin hoạt động Khởi công Nhà máy May Vinatex Bạc Liêu 01/07/2020 03:35 admin admin
27 Tin hoạt động Bạc Liêu: Khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản công suất lớn 01/07/2020 03:29 admin admin
28 Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 12/05/2020 03:49 admin admin
29 Tin hoạt động Chính sách hỗ người dân nhận hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19. 04/05/2020 01:59 admin admin
30 Tin hoạt động Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 17/04/2020 07:00 admin admin
31 Tin hoạt động Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 17/04/2020 06:53 admin admin
32 Tin hoạt động Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 31/03/2020 09:11 admin admin
33 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ 30/12/2019 02:20 Admin Trienkhai
34 Tin hoạt động Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ 30/12/2019 01:06 admin admin
35 Thông báo Thông báo về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 01/07/2019 09:50 admin admin
36 Thông báo Thông báo về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Đầu tư được chuẩn hoá và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN 01/07/2019 09:49 admin admin
37 Tin chuyên ngành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 09/10/2018 12:00 admin admin
38 Thông báo Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 13/08/2018 06:36 admin admin
39 Thông báo Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 24/04/2018 12:32 admin admin
40 Tin chuyên ngành Kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2018 12/04/2018 09:42 admin admin
41 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp nhằm rút ngăn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan 12/04/2018 02:47 admin admin
42 Tin hoạt động Đại hội Công đoàn cơ sở - Ban Quản lý các khu công nghiệp 28/12/2017 02:40 admin admin
43 Tin hoạt động Bạc Liêu "trải thảm đỏ" đón các nhà đầu tư 14/11/2017 03:14 admin admin
44 Tin hoạt động Bạc Liêu "trải thảm đỏ" đón các nhà đầu tư 14/11/2017 03:10 admin admin
45 Tin chuyên ngành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 11/10/2017 09:41 admin admin
46 Thông báo Thông báo về việc công bố TTHC bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu 31/08/2017 02:19 admin admin
47 Tin hoạt động Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng, các phòng và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN 13/07/2017 03:20 admin admin
48 Tin hoạt động Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dịch vụ KCN 13/07/2017 03:15 admin admin
49 Tin hoạt động Kế hoạch về việc triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 20/02/2017 06:30 admin admin
50 Tin hoạt động Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 06/02/2017 08:07 admin admin
51 Thông báo Thông báo về việc công bố THHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp 02/02/2017 06:01 admin admin
52 Thông báo Thông báo về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QL các KCN tỉnh Bạc Liêu 15/12/2016 08:19 admin admin
53 Tin hoạt động Kế hoạch phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng 20 mươi năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (01/01/1977-01/01/2017) 17/11/2016 04:00 admin admin
54 Tin chuyên ngành Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 07/11/2016 12:00 admin admin
55 Tin chuyên ngành Luật Trẻ em của Quốc hội ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2015. 19/10/2016 08:45 admin admin
56 Tin chuyên ngành Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015. 19/10/2016 08:39 admin admin
57 Tin chuyên ngành Bộ luật Dân sự của Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015. 19/10/2016 08:14 admin admin
58 Thông báo Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp. 04/10/2016 12:56 admin admin
59 Thông báo Thông báo về việc công bố TTHC lĩnh vực Thương mại quốc tế được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu. 08/09/2016 01:45 admin admin
60 Thông báo Thông báo về việc công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu. 19/04/2016 08:13 admin admin
61 Tin chuyên ngành Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương 04/09/2015 08:59 admin admin
62 Tin chuyên ngành Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương 04/09/2015 02:39 Admin Trienkhai
63 Tin chuyên ngành Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp 24/08/2015 01:48 admin admin
64 Tin chuyên ngành Về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 17/07/2015 08:58 admin admin
65 Tin chuyên ngành Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 17/07/2015 08:54 admin admin
66 Tin chuyên ngành Chế độ Báo cáo về lĩnh vực việc làm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 17/07/2015 08:40 admin admin
67 Thông báo Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN các KCN tỉnh Bạc Liêu. 15/07/2015 08:09 admin admin
68 Tin chuyên ngành Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ 15/07/2015 07:58 admin admin
69 Tin hoạt động Tin lỗi - Không tìm thấy 15/12/2014 03:57 admin admin
70 Tin hoạt động Đầu tư kho lạnh 10.000 tấm sản phẩm tại khu công nghiệp Trà Kha 21/11/2014 08:02 admin admin
71 Tin hoạt động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 29/09/2014 04:01 admin admin
72 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết về công tác phòng chống tham nhũng và cải cách Tư pháp 9 tháng đầu năm 2014 26/09/2014 03:54 admin admin
73 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở 26/09/2014 02:27 admin admin
74 Tin hoạt động Hội nghị tập huấn về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 19/09/2014 12:35 admin admin
75 Tin hoạt động Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 25/08/2014 08:20 admin admin
76 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 hoạt động Cổng thông tin điện tử các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu 25/08/2014 07:58 admin admin
77 Tin chuyên ngành Hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp 20/08/2014 01:50 admin admin
78 Tin hoạt động Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 20/08/2014 01:40 admin admin
79 Tin chuyên ngành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có hiệu lực thi hành 19/08/2014 08:57 admin admin
80 Tin chuyên ngành Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 19/08/2014 08:50 admin admin
81 Tin hoạt động Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ 18/08/2014 06:50 admin admin
82 Tin hoạt động Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 18/08/2014 06:42 admin admin
83 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2014 của Cụm thi đua số VIII - Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 07/08/2014 10:06 admin admin
84 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014 24/07/2014 08:26 admin admin
85 Tin hoạt động Hội nghị Báo cáo viên Quý I/2014 08/04/2014 09:21 admin admin
86 Tin hoạt động Công bố Logo Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 03/03/2014 09:22 admin admin
87 Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 01/03/2014 08:50 admin admin
88 Tin hoạt động Hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 8 24/02/2014 04:00 admin admin
89 Tin hoạt động Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu 10/02/2014 06:38 admin admin
90 Tin hoạt động Thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong KCN Trà Kha 08/02/2014 02:15 admin admin
91 Tin hoạt động Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam 24/01/2014 08:47 admin admin
92 Tin hoạt động Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 24/01/2014 03:51 admin admin
93 Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết công tác Nội vụ năm 2013 24/01/2014 03:02 admin admin
94 Tin hoạt động Hội nghị tổng kết hoạt động cổng thông tin điện tử các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2013 21/01/2014 01:07 admin admin
95 Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 14/01/2014 02:27 admin admin
96 Tin hoạt động Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2013 26/12/2013 09:44 admin admin
97 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 02/12/2013 08:55 admin admin
98 Tin hoạt động Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu 14/11/2013 03:34 admin admin
99 Tin hoạt động Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu tham gia hiến máu nhân đạo 14/11/2013 01:01 admin admin
100 Tin hoạt động Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu 12/11/2013 01:37 admin admin
101 Tin hoạt động Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu tham gia Hội thao truyền thống 15/10 28/10/2013 03:53 admin admin
102 Tin hoạt động Công nghiệp chế biến thủy sản, tiềm năng và phát triển 28/10/2013 03:45 admin admin
103 Tin hoạt động Kỷ niệm “Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10/2013” và tập huấn duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 18/10/2013 06:59 admin admin
104 Tin hoạt động Tọa đàm giải đáp thắc mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước 23/09/2013 10:05 admin admin
105 Tin hoạt động Thực hiện Kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo năm 2013 11/06/2013 09:41 admin admin
106 Tin hoạt động Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty CP bia Sài Gòn - Bạc Liêu 10/06/2013 06:47 admin admin
107 Tin hoạt động Tình hình thực hiện công tác thống kê, cập nhật, công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 20/05/2013 03:45 admin admin
108 Tin hoạt động Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2013 08/05/2013 09:02 admin admin
109 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết 2 năm về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 08/05/2013 03:12 admin admin
110 Tin hoạt động Hội nghị giao ban các Ban Quản lý các KKT, KCN, KCX khu vực các tỉnh, thành phía Nam lần thứ 18 23/04/2013 08:38 admin admin
111 Tin hoạt động Quy định mới về xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản của doanh nghiệp trong khu công nghiệp 17/04/2013 08:38 admin admin
112 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2012 15/04/2013 06:47 admin admin
113 Tin chuyên ngành Việc trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước hiện nay 04/03/2013 01:38 admin admin
114 Tin hoạt động Ban Quản lý các KCN Bạc Liêu thăm và chúc Tết các doanh nghiệp trong KCN Trà Kha 04/03/2013 01:16 admin admin
115 Tin hoạt động Trao quà cho thương binh 01/02/2013 01:13 admin admin
116 Tin hoạt động Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013 30/01/2013 09:58 admin admin
117 Tin hoạt động Hội nghị Công chức năm 2013 30/01/2013 09:47 admin admin
118 Tin hoạt động Kết quả đầu tư vào khu công nghiệp Trà Kha 05/01/2013 07:47 admin admin
119 Tin hoạt động Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Bình đẳng giới 29/12/2012 04:26 admin admin
120 Tin hoạt động Vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong việc thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp 29/12/2012 03:43 admin admin
121 Tin hoạt động Quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp Trà Kha 29/12/2012 03:31 admin admin
122 Tin hoạt động Kết quả giải quyết TTHC năm 2012 29/12/2012 02:49 admin admin
123 Tin hoạt động Công tác tổng rà soát thủ tục hành chính năm 2012 29/12/2012 02:44 admin admin
124 Tin chuyên ngành ĐBSCL cần có đột phá trong chính sách thu hút đầu tư 07/12/2012 07:46 admin admin
125 Tin hoạt động Hội thảo "Nâng tầm quan hệ Thương mại & Đầu tư Việt Nam – EU – Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trước triển vọng của việc ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU " 29/11/2012 03:41 admin admin
126 Tin hoạt động Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2012 29/11/2012 03:14 admin admin
127 Tin hoạt động Hội nghị giao ban các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh phía Nam 21/11/2012 09:00 admin admin
128 Tin hoạt động Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn” 16/11/2012 06:37 admin admin
129 Tin hoạt động Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2014 07/11/2012 07:13 admin admin
130 Tin chuyên ngành Chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN 13/09/2012 03:05 admin admin
131 Tin hoạt động Tình hình nhận giúp đỡ hộ nghèo năm 2012 26/07/2012 08:44 admin admin
132 Tin chuyên ngành Chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KKT, KCN, CCN 12/03/2012 02:09 admin admin
133 Tin chuyên ngành Kết cấu thép trong công trình xây dựng – Xu hướng phát triển tại Nhật Bản và Việt Nam 12/03/2012 02:00 admin admin
134 Tin chuyên ngành KCN, KCX nước ta: 20 năm xây dựng và phát triển 12/03/2012 01:51 admin admin
135 Tin hoạt động Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 12/03/2012 01:31 admin admin
136 Tin hoạt động Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng tiếp Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 12/03/2012 01:26 admin admin
137 Tin hoạt động Khai mạc Hội chợ Thương mại – triển lãm thành tựu 15 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu 26/12/2011 12:46 admin admin
138 Tin hoạt động Cần xây dựng định hướng chiến lược, lâu dài cho hoạt động của Hội Phụ nữ 30/11/2011 12:36 admin admin
139 Tin chuyên ngành Thành phố Nam Định được công nhận là đô thị loại I 29/11/2011 09:15 admin admin
140 Tin chuyên ngành Thành phố Nam Định được công nhận là đô thị loại I 29/11/2011 08:17 admin admin
141 Tin hoạt động Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy 29/11/2011 08:02 admin admin
142 Tin hoạt động Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy 29/11/2011 07:35 admin admin
Có 142 kết quả
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn