Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số điểm sửa đổi, bổ sung mới của Luật Thi đua Khen thưởng

Tin hoạt động
Thứ năm, 02/07/2020, 10:56
Màu chữ Cỡ chữ
Một số điểm sửa đổi, bổ sung mới của Luật Thi đua Khen thưởng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. So với Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005), Luật sửa đổi, bổ sung lần này tập trung sửa đổi, bổ sung về hệ thống tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, đảm bảo chặt chẽ hơn.

Theo đó Luật đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quy định chung, nguyên tắc khen thưởng, thẩm quyền ban hành danh hiệu thi đua, khen thưởng, thủ tục hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng…; cụ thể như sau:

Về loại hình khen thưởng: khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng; khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại.

Về nguyên tắc, quy định việc khen thưởng thành tích đối với tập thể, cá nhân theo “công trạng và thành tích đạt được” thành tích đến đâu khen thưởng đến đó nhằm tránh tình trạng khen thưởng theo trình tự “đến hẹn lại lên”; đối tượng khen thưởng được mở rộng đến nông dân, công dân…; đồng thời Luật quy định “không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được” để tránh khen thưởng trùng lắp; đảm bảo các nguyên tắc về bình đẳng giới trong khen thưởng.

Ảnh minh họa về thi đua, khen thưởng (Nguồn: Báo điện tử VTV)Ảnh minh họa về thi đua, khen thưởng (Nguồn: Báo điện tử VTV)

Về danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua: Luật quy định tiêu chuẩn lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Nhằm bảo đảm việc công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được chính xác, tiêu biểu, Luật bổ sung quy định về sáng kiến là: “…Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận”.

Về tiêu chuẩn khen thưởng trước đây căn cứ vào danh hiệu thi đua làm tiêu chuẩn xét hình thức khen thưởng; chẳng hạn: Cá nhân có 02 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen cấp bộ, ngành thì hiện nay các hình thức khen thưởng Bằng khen, Huân chương các loại không quy định tiêu chuẩn danh hiệu thi đua nhằm mở rộng cho việc khen thưởng đến các tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác, học tập, lao động như nông dân, công nhân…

Ảnh: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2013Ảnh: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2013

Về hình thức “Kỷ niệm chương”: Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tặng Huy hiệu cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố; về đối tượng khen thưởng bổ sung thêm “hộ gia đình”; về thẩm quyền khen thưởng: Chủ tịch UBND cấp xã được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến", Chủ nhiệm Hợp tác xã được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến", “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác khen thưởng như quyết định khen thưởng, trình khen thưởng, trách nhiệm phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người lao động ở các thành phần kinh tế để khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng…

Luật mới bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương làm cơ sở để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng lần này cũng đã được sửa đổi, bổ sung.

Tóm lại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng để phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay./.

Số lượt xem: 1554

Ph. H

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 294, đường 23/8, khóm Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn