Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 07/11/2016, 07:00
Màu chữ Cỡ chữ
Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13).

2. Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 55/2014/QH13).

3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số: 64/2014/QH13).

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13).

5. Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo (Luật số: 82/2015/QH13).

6. Luật Ngân sách Nhà nước ( Luật số: 83/2015/QH13).

7. Luật An toàn, vệ sinh lao động (Luật số: 84/2015/QH13).

8. Luật Bầu cử đại Biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật số: 85/2015/QH13).

Số lượt xem: 522

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn