Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HD lập thủ tục đầu tư
HD lập thủ tục đầu tư
01/07/2020 09:53
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn lập thủ tục đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Bước 1:  Cấp Chứng chỉ Quy hoạch (CCQH).

Nhà đầu tư (NĐT) tìm hiểu để đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bạc Liêu có thể thực hiện 01 trong 02 cách như sau:

* Tìm hiểu qua mạng: Vào địa chỉ bqlkcn.baclieu.gov.vn

* Hoặc trực tiếp đến cơ quan Ban Quản lý các Khu công nghiệp, địa chỉ số: 48 đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu sẽ được (chuyên viên Phòng Đầu tư) giới thiệu cụ thể quy hoạch chi tiết xây dựng từng KCN và cung cấp mẫu Đơn xin đầu tư; nếu có ý định đầu tư thì NĐT nộp hồ sơ gồm:

- 01 (một) Bản Đơn xin đầu tư được điền đủ các thông tin;

- Văn bản xác nhận về tư cách pháp lý của NĐT: Bản photo Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với NĐT là cá nhân) và bản photo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với NĐT là tổ chức).

NĐT sẽ được cấp CCQH để làm cơ sở lập dự án đầu tư trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc; trong đó có các thông tin cơ bản để lập dự án đầu tư và có giá trị trong thời gian 03 (ba) tháng;

Bước 2:  Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT).

Trong thời gian không quá 03 (ba) tháng, NĐT hoàn thành dự án đầu tư và các hồ sơ pháp lý có liên quan nộp lại Ban Quản lý các khu công nghiệp để được xem xét cấp GCNĐT; hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp GCNĐT được điền đủ các thông tin theo một trong ba mẫu phụ lục (Phụ lục I-1, I-2, I-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam);

2. Dự án đầu tư, gồm có:

- Thuyết minh tổng hợp dự án đầu tư;

- Thiết kế cơ sở gồm: Thuyết minh thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế cơ sở;

- (bản photo) Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn (lập dự án, thiết kế cơ sở) và bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế cơ sở;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của NĐT (kèm theo bản thẩm tra thiết kế cơ sở của tổ chức tư vấn có đủ pháp nhân theo quy định);

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nội dung theo mẫu phụ lục 2.3, 2.4 và 2.5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường) do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc bản đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường (nội dung theo mẫu phụ lục 5.1, 5.2 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) được UBND huyện – thành phố (nơi có KCN) xác nhận;

4. Văn bản chấp nhận cho vay của tổ chức tín dụng (nếu dự án có sử dụng vốn vay)

5. Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của Cảnh sát PCCC (nếu có). Thực hiện theo Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định Danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;

Quá trình thẩm tra nội dung hồ sơ nếu đạt yêu cầu, NĐT sẽ được cấp GCNĐT trong thời gian không quá 5 (năm) ngày làm việc;

Ban Quản lý các khu công nghiệp chân thành cảm ơn Quý NĐT đã quan tâm đến tìm hiểu, tìm cơ hội đầu tư, Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Quý nhà đầu tư.

HK
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 294, đường 23/8, khóm Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn