Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công văn số 1579/SKHĐT-KTĐN ngày 29/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

V/v phối hợp tuyên truyền về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 294, đường 23/8, khóm Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn