Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch xây dựng KCN
Quy hoạch xây dựng KCN
01/07/2020 09:23
Màu chữ Cỡ chữ
Quy hoạch xây dựng KCN

1. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Tên

Diện tích

Địa chỉ

Khu công nghiệp Trà Kha

64 ha

Phường 8, thành phố Bạc Liêu,

tỉnh Bạc Liêu

Khu công nghiệp Láng Trâm

100 ha

Xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

2. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Tên

Diện tích

Địa chỉ

Tổ hợp Khu công Ninh Quới

257 ha

Xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Cụm công nghiệp Vĩnh Lợi

56,1 ha

Xã Hưng Hội và Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 294, đường 23/8, khóm Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn