Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Công văn số 1579/SKHĐT-KTĐN ngày 29/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (05/11/2021 08:38)

V/v phối hợp tuyên truyền về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Bạc Liêu

Đăng tải thông tin Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (07/06/2021 03:46)

Đăng tải thông tin Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (01/07/2020 09:46)

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020; cụ thể như sau:

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid 19. (01/07/2020 09:45)

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid 19.

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (09/10/2018 12:00)

Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số  82/2018/NĐ-CP  quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định); trong đó đã quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế như sau:

Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (07/11/2016 12:00)

1. Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13).

2. Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 55/2014/QH13).

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 294, đường 23/8, khóm Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn