Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
Công văn số 573/KCN-NVTH, ngày 01/12/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (01/12/2021 03:48)

về việc triển khai các văn bản về cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kết quả đầu tư và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 (18/11/2021 09:00)
Icon Image

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Công văn số 546/KCN-NVTH, ngày 18/11/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (18/11/2021 08:49)

về việc triển khai Quyết định của UBND tỉnh hường dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công văn số 542/KCN-NVTH, ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (18/11/2021 07:56)

về việc triển khai văn bản của UBND tỉnh về cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn