Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin nổi bật
Đoàn BIO (Thái Lan) làm việc  tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (17/03/2021 10:16)
Icon Image

   Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 799/UBND-NV ngày 09/3/2021 về việc cho người nước ngoài đến làm việc tại địa phương.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (21/01/2021 04:37)
Icon Image

Chiều ngày 13/01/2021 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 (20/01/2021 04:21)
Icon Image

Sáng ngày 13/01/2021, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức  Hội nghị công chức, viên chức đầu năm.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ MIỀN TÂY NAM BỘ (20/01/2021 04:13)
Icon Image

Ngày 15/01/2021, tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và phương phướng nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu: Tỉnh Bạc Liêu hiện có 02 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020; trong đó KCN Trà Kha thu hút được 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.679,33 tỷ đồng; KCN Láng Trâm thu hút được 01 dự án đầu tư. (06/01/2021 04:07)

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu: 
Tỉnh Bạc Liêu hiện có 02 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020; trong đó KCN Trà Kha thu hút được 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.679,33 tỷ đồng; KCN Láng Trâm thu hút được 01 dự án đầu tư.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID-19 (27/09/2020 11:42)

Thực hiện Công văn số 3903/UBND-KGVX ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID (ngày 27/8/2020).

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID-19 (27/09/2020 11:19)

Thực hiện Công văn số 3777/UBND-KGVX ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chóng dịch COVID (ngày 21/8/2020)

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn