Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Công văn số 451/KCN-NVTH, ngày 28/10/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (28/10/2022 09:19)

Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình ATVS LĐ tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Công văn số 374/KCN-NVTH, ngày 15/9/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (16/09/2022 07:58)

Triển khai thực hiện Quyết định số 2247/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế

Công văn số 257/KCN-NVTH, ngày 29/6/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (07/07/2022 07:51)

Về việc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (20/06/2022 08:55)

Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi đua và xét khen thưởng hàng năm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công văn số 197/KCN-NVTH, ngày 31/5/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (01/06/2022 07:58)

Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà  cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 132/KCN-NVTH, ngày 20/4/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (05/05/2022 08:51)

Về việc triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cập nhật, công bố dịch Covid - 19 theo địa bàn

Công văn số 82/KCN-NVTH, ngày 16/3/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (17/03/2022 02:41)

Về việc triển khai các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 58/KCN-NVTH, ngày 25/02/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (25/02/2022 03:12)

Về việc triển khai các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn