Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tổ chức cơ quan
Tổ chức cơ quan
01/07/2020 09:29
Màu chữ Cỡ chữ
Ban lãnh đạo

Stt

Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ghi chú

01

Vương Tuấn Tài

Trưởng ban

CQ: 0291 3957 695

DĐ: 0918 234 094

tuantai1968@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt

02

Võ Thanh Hùng

Phó Trưởng ban

CQ: 0291 3954 693

DĐ: 0918444445

vothanhhung@kcn.baclieu.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt

03

Ngô Quang Lắm

Phó Trưởng ban

CQ: 0291 3678 078

DĐ: 0913 892 575

quanglamkcn@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn